Η εταιρεία μας έχει μεγάλη πείρα σε εξαγωγές προϊόντων όλων των ειδών, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, προς κάθε χωρά. Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ EUR1, ATR1, φυτοπαθολογίας) ανάλογα με το είδος και τη χώρα προορισμού.