Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις τελωνειακές αρχές της χώρας, ώστε να πετύχετε προσωρινή αναστολή της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.