АТА CARNE е международен митнически документ и, в същото време за гарантиране на заглавието, което се използва в търговията между Общността и трети страни, независимо от транспортното средство използва, за да се улесни преминаването на границите за митнически цели и временен внос-престой в състояние, без да плащат акции на dasmoforologikes такси.