Ние се ангажираме съхранението и работата на вашите стоки в митнически склад в пристанището на Солун.