Η Κ.Σ.Τ. ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2007 από έμπειρους εκτελωνιστές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των τελωνιακών διαδικασιών από το 1983.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι εισαγωγές, εξαγωγές, διαμετακόμιση, αποταμίευση, αποθήκευση, έκδοση EORI Νr,  παθητική και ενεργητική τελειοποίηση, CarneΑΤΑ και T2L.

Κύριο μέλημα της εταιρίας είναι η έγκυρη ενημέρωσή  των πελατών της  για την Κοινοτική και Διεθνή τελωνιακή  Νομοθεσία,  η αμεσότατη διεκπεραίωση όλων των τελωνιακών διαδικασιών , η γρήγορη  παράδοση των εμπορευμάτων, η ασφαλής και με αξιοπιστία  συνεργασία με τους πελάτες της.

Η θεωρητική κατάρτιση των στελεχών της K.S.T., σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποδομή και την δυναμική οργάνωση παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.