Μία μεγάλη τηλεφωνική έρευνα για την καταγραφή των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης οργανώνουν ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA).

Η έρευνα θα διαρκέσει έναν περίπου μήνα και αποτελεί τμήμα της υλοποίησης του Διακρατικού Έργου με τίτλο «RAIL4SEE – Rail hub cities for South East Europe» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SEE Europe.

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών ενώ τα συλλεγόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση του σχεδιασμού της κυκλοφορίας στην πόλη.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες μεγάλων αστικών κέντρων παγκοσμίως και έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό, γίνεται αποτύπωση των καθημερινών μετακινήσεων στην πόλη και των παραγόντων με τους οποίους ο κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης διαλέγει το μέσο που θα μετακινηθεί.

H διαδικασία για όσους πολίτες δεχτούν τηλεφωνική κλήση στο σπίτι τους δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε στην επίλυση των
κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στην βιώσιμη ανάπτυξη της.

Συγχρόνως κάθε πολίτης, που θα συμμετάσχει στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος στην κλήρωση για ένα iPad mini τελευταίας τεχνολογίας. Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης επιθυμεί να λάβει μέρος στην έρευνα και δεν βρεθεί ανάμεσα στο άτομα που θα κληθούν να απαντήσουν τηλεφωνικά, θα υπάρχει σε λίγες μέρες διαθέσιμη φόρμα στην ιστοσελίδα www.imet.gr του ΙΜΕΤ, όπου μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο, δηλώνοντας τις μετακινήσεις του.

Πηγή: voria.gr