Το 2014 ήταν μία ακόμη καλή χρονιά για την ΟΛΘ ΑΕ, μία χρονιά κατά πολύ καλύτερη από την προηγούμενη σε όρους διακίνησης εμπορευμάτων, αφού τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της τάξης του 15% στο συμβατικό φορτίο και άνω του 8% στις κινήσεις των containers.

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που βαδίζει για μία επιπλέον χρονιά με υψηλούς τζίρους και κέρδη, πέτυχε,  κυρίως λόγω της διακίνησης μεγαλυτέρων φορτίων από σημαντικούς πελάτες όπως ο ΤΙΤΑΝ, η ΛΑΡΚΟ και η FENI Industries, να διευρύνει  ακόμη παραπάνω, μεταξύ 2013-2014,  την αύξηση στις διακίνηση εμπορευμάτων.

Όπως πληροφορείται η Voria.gr, το 2014 από τον ΟΛΘ διακινήθηκαν 4,8 εκατ. τόνοι  συμβατικού φορτίου, όγκοι μεγαλύτεροι από τις πρόσφατες προβλέψεις (+15% στο σύνολο του έτους), ενώ οι κινήσεις στα containers διαμορφώθηκαν στις 238.000, δίνοντας σε σύνολο έτους μία αύξηση άνω του 8%.

Για την ΟΛΘ Α.Ε., η διακίνηση χάλυβα και χαλυβουργικών αποτελεί σημαντικό αντικείμενο καθώς από τις προβλήτες του λιμανιού διακινούνται περί τις 800.000 τόνοι χαλυβουργικών.  Ένα σημαντικό τμήμα αυτών, περίπου το 1/4, αφορά τη δραστηριότητα της Hellenic Steel ( 200.000- 250.000 tn.) και οπωσδήποτε σε περίπτωση που οριστικά παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης χαλυβουργίας, ο ΟΛΘ θα απωλέσει ένα ποσοστό 4%-5% στο σύνολο της διακίνησης.

Ειδικά στα χαλυβουργικά, μέσω του ΟΛΘ διακινούνται προϊόντα για ΣΙΔΜΑ και ΣΙΔΕΝΟΡ αλλά και για τις χαλυβουργίες των δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: voria.gr της κ. Άννης Καρολίδου