Το πιστοποιητικό T2L αποτελεί αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις ενδοκοινοτικές μεταφορές. Το γραφείο μας έχει εμπειρία στην κοινοτική διαμετακόμιση με όλα τα μεταφορικά μέσα (οδικώς, ακτοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς).

Αναλαμβάνουμε, τόσο την εισαγωγή-αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας, όσο και την εξαγωγή τους.